Thanks

(ENG) With special thanks to:
--> my mom and dad, who gave me the opportunities to craft, and advise and help when needed
--> my grandparents, who learned me a lot too
--> hubby and son, who endure an absent minded special case
--> all friends, including those above, for listening, advising, and giving ideas and honest opinions
--> former colleague Eddy, who believed I could create... I was beading animals by a kind of double weave, he wanted a dinosaur, I said I couldn't, because I had no pattern, You can, he said -- but there's no pattern -- you can do it -- but how, here, see, there is no pattern -- so what, you can do it -- alright I try ... it became a sweetie ... rest in peace you big mouthy :-) ...
 

(NL) Met speciale dank aan:
--> mams en paps, wie mij de mogelijkheid gaven om te knutselen en handwerken, en advies en hulp als het nodig was
--> mijn grootouders, van wie ik ook veel geleerd heb
--> mijn man en zoon, die een verstrooid speciaal geval kunnen verdragen
--> alle vrienden, inclusief de hierboven vernoemden, voor het luisteren, adviseren, en het geven van ideeën en eerlijke meningen
--> vroeger collega Eddy, wie er in geloofde dat ik kon creëren ... ik maakte toen diertjes van kralen met een soort dubbelweven, hij wou een dinosaurus - ik zei dat ik het niet kon - gij kunt dat - maar ik heb daar geen patroon voor - en dan, gij kunt dat - akkoord, ik zal het proberen ... het werd een schatje van een dino ... rust in vrede grote mond :-) ...

No comments:

Post a Comment

thanks for commenting :-D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...