Friday, November 25, 2011

crap clock / rommel klok

   
(ENG) Our old clock's mechanism quitted ... but, I had an old one, because I once broke a clock, and that mechanism still worked ... it didn't fitted ... so, I dug up a CD who didn't want to record, unscrewed the top, added the CD, and screwed it together again, ready ... only, my guys thought it was too small ... so, I added an old cracky record ... saved metal wraps (okay, I ate a chocolate egg to have one more, lol) ... poster buddies who don't work in bathrooms (hey, that's how that clock broke) ... SO: it's all made of stuff other - normal? - people would have thrown in the garbadge bin, hehehe :-)
(NL) Het mechanisme van onze oude klok begaf het ... maar, ik had er nog eentje, daar ik eens een klok had laten vallen, waar het mechanisme nog van werkte ... het paste niet samen ... dus zocht ik een CD op die niet wou opnemen, vijsde de wijzers er af, CD er tussen, terug in elkaar, klaar ... echter, mijn ventjes vonden het te klein ...dus, een oude krakende elpee erbij ... gespaarde zilverpapiertjes (okee, ik heb een paaseitje gegeten om er eentje meer te hebben, hahaha) ... poster buddies die niet in de badkamer werken (hee ja, zo was die klok gevallen) ... DUS: het is allemaal gemaakt van dingen die andere - normale? - mensen in de vuilbak zouden hebben gekieperd, hehehehe  :-)

No comments:

Post a Comment

thanks for commenting :-D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...